Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting - btw niet toepasselijk